top of page

Şartlar ve Koşullar

Bu web sitesine erişerek, bu Hüküm ve Koşullara, yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere bağlı kalmayı ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız web sitesine erişmeyin. Bu web sitesinde yer alan materyaller, ilgili telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.SORUMLULUK REDDİ


MacroRec'in web sitesindeki bilgiler "olduğu gibi" sağlanmaktadır. MacroRec, açık veya zımni hiçbir garanti vermez, zımni garantiler veya ticarete elverişlilik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder. Ayrıca, MacroRec web sitesinin, web sitesindeki materyallerin veya web sitesine veya web sitesi tarafından bağlantı verilen sitelerin doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.YASA DIŞI VEYA YASAKLANMIŞ KULLANIM / FİKRİ MÜLKİYET OLMAMASI


MacroRec web sitesine kesinlikle bu kullanım koşullarına uygun olarak erişmeniz ve kullanmanız için münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir bir lisans verilmiştir. Siteyi kullanımınızın bir koşulu olarak, MacroRec'e siteyi yasa dışı, kötü niyetli veya bu şartlar tarafından yasaklanmış herhangi bir amaç için kullanmayacağınızı garanti ediyorsunuz. Siteyi, siteye zarar verecek, devre dışı bırakacak, aşırı yükleyecek veya bozacak veya başka herhangi bir tarafın siteyi kullanmasına ve siteden yararlanmasına müdahale edecek şekilde kullanamazsınız. Site aracılığıyla kasıtlı olarak kullanıma sunulmayan veya sağlanmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme veya bilgi elde edemez veya elde etme girişiminde bulunamazsınız.


Sitede bulunan içeriği değiştirmeyecek, yayınlayamayacak, iletmeyecek, tersine mühendislik yapmayacak, devretme veya satışa katılmayacak, türev çalışmalar yaratmayacak veya herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde yararlanmayacaksınız. MacroRec içeriği yeniden satılamaz. Siteyi kullanımınız size herhangi bir korumalı içeriği izinsiz kullanma hakkı vermez ve özellikle herhangi bir içerikteki mülkiyet haklarını veya atıf bildirimlerini silmeyecek veya değiştirmeyeceksiniz. Korumalı içeriği yalnızca kişisel kullanımınız için kullanacaksınız ve MacroRec ve telif hakkı sahibinin açık yazılı izni olmadan içeriği başka hiçbir şekilde kullanmayacaksınız. Korunan herhangi bir içerik üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı almadığınızı kabul edersiniz. Bu şartlarda açıkça izin verilmediği sürece, MacroRec veya lisans verenlerimizin fikri mülkiyeti için size açık veya zımni herhangi bir lisans vermeyiz.

 


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Literatürümüzde veya alıntılarımızla sağlanan spesifikasyonların doğru olması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, mümkün olan en iyi ürünü sunmak için devam eden çabamız içinde, bize göre ürünün işlevini değiştirmeyecek teknik özellikleri veya malzemeleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. MacroRec web sitesinde bulunan özellik ayrıntıları en yeni sürümlerdir ve diğer tüm basılı veya elektronik sürümlerin yerini alır.

 

SINIRLAMALAR


MacroRec veya tedarikçileri, MacroRec'in web sitesindeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (veri veya kar kaybı veya iş kesintisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacaktır. MacroRec veya bir MacroRec yetkili temsilcisine sözlü veya yazılı olarak bu tür bir hasar olasılığı bildirilmiş olsa bile. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerde sınırlamalara veya dolaylı veya arızi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. MacroRec'in web sitesinde görünen revizyonlar ve materyaller teknik, dizgisel veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Ancak MacroRec, web sitesindeki materyalleri güncellemek için herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

 


LİNKLER


MacroRec, web sitesine bağlı siteleri incelememiştir ve bağlantılı herhangi bir web sitesinin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin MacroRec tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bağlantılı herhangi bir web sitesinin kullanımı kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

 


GÜVENLİK


MacroRec, sitenin güvenliğini çok ciddiye alır ve Sitenin bütünlüğünü korumak için makul yöntemler kullanmaya çalışacaktır. Ancak MacroRec, siteye yetkisiz erişimin olmayacağını garanti edemez. Yetkisiz erişimin keşfedilmesi durumunda, MacroRec, yetkisiz erişim sırasında açığa çıkan bilgileri korumak için uygun adımları atmalarına izin vermek için etkilenen kullanıcıları yetkisiz erişimin kapsamı hakkında bilgilendirecektir.

 


ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ


İzniniz olmadan Facebook, Twitter veya diğer üçüncü şahıs sitelerindeki hesaplarınıza asla hiçbir şey göndermeyiz. Sizin tarafınızdan talep edilen ürün veya hizmetleri sağlama amaçları dışında, adınızı veya kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslara vermeyeceğiz.

 


KULLANIM ŞARTLARI DEĞİŞİKLİKLERİ


MacroRec, web sitesi için bu kullanım koşullarını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın revize edebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Hüküm ve Koşullarının o tarihte geçerli olan sürümüne bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz.

 


UYGULANACAK HUKUK


MacroRec, web sitesi, ürünleri veya politikaları ile ilgili tüm iddialar, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Amerika Birleşik Devletleri ve Delaware kanunlarına tabi olacaktır.

bottom of page